Jaroslava ŠEVELOVÁ

Ochrana životního prostředí

Poradenství v ochraně životního prostředí – Reference

Deceuninck spol. s r.o. Popůvky - povolení dle §17 z.86/02 Sb. o ovzduší pro
zdroje ZO, Plán odpadového hospodářství, Havarijní plán dle zákona o vodách

Automotodrom Brno, a.s. - průběžné poradenství v ŽP, rozbory pitné vody

OC Olympia Modřice, Kovošrot Jihlava - Plán odpadového hospodářství

Feramo Metallum International - hlášení do IRZ, SPE do ISPOP a výpočet
poplatků za zdroje znečištování ovzduší

Letiště Brno a.s. - externí zajištění povinností v ochraně ŽP

Sika CZ, s.r.o. - poradenství v ochraně ŹP

Ahold CR a.s. - HM Hypernova - Plán havarijních opatření pro čerpací stanici PHM

Procometal - Komexpo spol. s r.o. Brno - povinnosti práškové lakovny,
zařazení pracovišť

Školní zemědělský podnik Žabčice - Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe

Remat s.r.o., Remat Trade Brno, Remat Letovice, Remat ZNOJMO - Souhlasy
k provozování zařízení ke sběru a úpravě odpadů, Provozní řády

TRUCK TRADE spol. s r.o. Modřice - Plány odpadového hospodářství,
Plány havarijních opatření

IG Watteeuw ČR - Plán odpadového hospodářství, Plán havarijních opatření,
Zařazení podle zákona o haváriích, poradenství v OŽP

Autonova Brno, Porsche Brno - bilance těkavých organických látek z lakoven

Globus k.s., BVV a.s. - Souhrná provozní evidence zdrojů, poplatky za emise ze zdrojů

ELLO spol. s r.o. , Strabag a.s. - Povodňové plány

quick-mix k.s. Brno - povolení zdroje podle § 17 zák.o ochraně ovzduší

C.M.B.Brno, Potrusil spol. s r.o. - externí ekologie

Město Šlapanice, Vinium Velké Pavlovice - Plán odpadového hospodářství

Panbex s.r.o., Modřice - Žádost o integrované povolení, POH,
Oznámení záměru podle zák. o posuzování vlivů na ŽP

BCD CZ a.s. Neratovice - evidence odpadů, poradenství

 

 

 

 

 

 

© 2011 - Ochrana životního prostředí - Jaroslava Ševelová