Jaroslava ŠEVELOVÁ

Ochrana životního prostředí

Poradenství v ochraně životního prostředí – Jaroslava Ševelová

Nabízím Vám řešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí:

 • ochrana ovzduší
 • vodní hospodářství
 • odpadové hospodářství
 • obaly
 • chemické látky
 • posuzování vlivů na ŽP
 • ochrana přírody

a to znamená

 • 30 let praxe v ochraně ŽP
 • znalost problematiky výrobních technologií
 • zkušenosti pro jednání se státní správou a samosprávou
 • flexibilní jednání v oblasti termínů a cen
 • solidní přístup

 

 

 

 

 

 

© 2011 - Ochrana životního prostředí - Jaroslava Ševelová